Dersin Dili: İngilizce- Türkçe

Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. A. Turgay KURULTAY, Mail: tkurultay.akd@gmail.com

Dersin Yardımcıları: Ar. Gör. Emre Canbaz, Mail: emre.canbaz@yasar.edu.tr

 

DERSİN AMACI 

Öğrencilerin farklı alanlarda uygun dil seçimlerini ve ileri düzey dil kullanımlarını desteklemek üzere sözcük ve deyim bilgisini (İngilizce ve Türkçede) geliştirmesi ve karşılaştıkları kullanımları, hangi alana ait oldukları ve nüansları bakımından ayırt edecek ve uygun araştırma araçlarını kullanarak sözcük hazinesini geliştirebilecek bakış açısını kazanması.


DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI

1) Mevcut İngilizce ve Türkçe sözcük dağarcığını geliştirmek, aktif ve pasif dil bilgisine ileri düzey birimler katmak

2) Konu ve metin bağlamı temelinde sözcük düzeyinde dilsel ayrımlar ve incelemeler yapabilmek

3) Araştırma kaynaklarını tanımak ve bunlardan yararlanarak araştırma kaynakları bilgisine yeni unsurlar katmak


DERSİN İÇERİĞİ

Belli konulara bağlı olarak özel ifadeleri incelemek ve kullanmak, ifadeler arasındaki yapısal-anlamsal ilişkileri ve farkları incelemek, araştırma kaynaklarıyla çalışmak

 

KAYNAKLAR

Konuya göre öğretim elemanlarının ve öğrencilerin belirleyeceği farklı kaynaklar ve malzemeler olacaktır.

Başvurulabilecek kaynaklara örnekler:

Williams, Raymond. Keywords. A vocabulary of culture and society. Oxford University Press, 1983.

Denning, Keith M. . English vocabulary elements. Oxford University Press, 2006

BBC’den bilgi alanları

http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/

Yeni sayfası

http://www.bbc.co.uk/education

TED Ideas worth spreading

https://www.ted.com/

 

DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ 

Bu derste dönem içi notlama 1 ödev ve 1 arasınavdan oluşacaktır ve her biri dnem içi notunun % 50’sini oluşturacaktır. Dönem içi notun ve dönem sonu sınavının başarı notuna etkisi 50/50 olacaktır.