Dersin Amacı

Ekonominin, ekonomi metinlerinin ve uluslararası ekonomik ilişkilerin temel özellikleriyle incelenerek temel zorluk düzeyindeki ekonomi metinlerinin, iki yönlü yazılı ve sözlü çevirileri uygulamalarını yapmak.


Dersin Öğrenme Çıktıları

1)     Ekonomi alanında temel konu bilgisi ve kavram-terim bilgisi kazanmak

2)     Ekonomi alanında metin alt türlerini tanımak

3)     Ekonomi alanında uluslararası ilişkileri ana hatlarıyla tanımak ve iletişim ortamları hakkında fikir edinmek

4)     Ekonomi metinlerinde çeviri becerisini geliştirmek

5)     Alandaki temel başvuru kaynaklarını tanımak


Dersin İçeriği

Ekonomin temel kavramları ve başvuru kaynakları; ekonominin farklı alanları, uluslararası ekonomik ilişkiler, şirket yapıları, metin örnekleri ve çeviri uygulamaları ve çeviri sorunu incelemesi